Wywiad z Bogdanem Sadowskim

- Rzecznikiem II Kongresu Nowej Ewangelizacji

... na II Kongresie Nowej Ewangelizacji

Warszawa 2013