Wywiad z ks. Grzegorzem Suchodolskim

dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM oraz Anną Salawą na temat przebiegu przygotowań do ŚDM w 2016 r.