XI Tydzień z Ewangelią (TzE - Bielsko-Biała) Wyróżniony

Czy można objąć ewangelizacją całe miasto ?

Można!

Opis akcji duszpasterskiej
Tydzień z Ewangelią jest tego znakomitym przykładem