Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Powstał z martwych i żyje! Ta wspaniała prawda zmienia całkowicie rzeczywistość. Może też całkowicie zmienić nasze życie jeżeli zaprosimy do naszego serca Zmartwychwstałego i poddamy pod Jego panowanie całe nasze życie. Wtedy królestwo Boże stanie się naszą rzeczywistością
i naszym udziałem, bo tam gdzie panuje Jezus, tam jest Jego królestwo.

Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa dostępne są obecnie na stronie KEP.

sobota, 05 styczeń 2019 13:24

Komentarz do Ewangelii

9 lat emisji Komentarzy

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

sobota, 29 grudzień 2018 20:48

Komentarz do Ewangelii 30 grudnia 2018 r.

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa dostępne są obecnie na stronie KEP.

Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa publikowane są obecnie na stronie KEP.