Aktualności pod TOP (ID 59)
piątek, 18 marzec 2016 21:06

Komentarz do Ewangelii 20 marca 2016 r.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

"Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię."

sobota, 12 marzec 2016 08:13

Komentarz do Ewangelii 13 marca 2016 r.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny"

piątek, 04 marzec 2016 23:08

Komentarz do Ewangelii 6 marca 2016 r.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie»."

piątek, 04 marzec 2016 18:35

Przegląd Wydarzeń LUTEGO 2016

Diakon Bogdan Sadowski podsumowuje wydarzenia lutego.

Zapraszamy na kolejny odcinek Przeglądu Wydarzeń komentowanych przez dk. Bogdana Sadowskiego.

W tym wydaniu m.in. o: pielgrzymce Franciszka do Meksyku, zakończeniu Roku Życia Konsekrowanego i błogosławieństwie "mobilnym".

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie"

Wiadomości LUMEN TV z posiedzenia Komisji Duszpasterstwa KEP 18-19 stycznia 2016

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie»."

Wywiad z biskupem Edwardem Dajczakiem w czasie posiedzenia Komisji Duszpasterstwa 19 stycznia 2016 r.  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

" Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych"

Wywiad z księdzem prof. dr hab. Bogdanem Częszem w czasie posiedzenia Komisji Duszpasterstwa 19 stycznia 2016 r.  
piątek, 05 luty 2016 20:17

Komentarz do Ewangelii 7 lutego 2016 r.

V NIEDZIELA ZWYKŁA

"Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi."

Wywiad z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, Przewodniczącym KEP, przeprowadzony na zakończenie posiedzenia Komisji Duszpasterstwa 19 stycznia 2016 r.  
poniedziałek, 01 luty 2016 19:51

Przegląd Wydarzeń STYCZNIA 2016

Diakon Bogdan Sadowski podsumowuje wydarzenia stycznia.

Zapraszamy na kolejny odcinek Przeglądu Wydarzeń komentowanych przez dk. Bogdana Sadowskiego.

W tym wydaniu m.in. o: badaniach dotyczących polskiego katolicyzmu, zapowiedzi Soboru Wszechprawosławnego oraz prezentacji książki papieża Franciszka.

piątek, 29 styczeń 2016 23:10

Komentarz do Ewangelii 31 stycznia 2016 r.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

"Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność."

sobota, 23 styczeń 2016 00:04

Komentarz do Ewangelii 24 stycznia 2016 r.

III NIEDZIELA ZWYKŁA

"Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność."

sobota, 16 styczeń 2016 07:42

Komentarz do Ewangelii 17 stycznia 2016 r.

II NIEDZIELA ZWYKŁA

"Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa"

sobota, 09 styczeń 2016 17:29

Komentarz do Ewangelii 10 stycznia 2016 r.

CHRZEST PAŃSKI

"Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie; On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem»."

poniedziałek, 04 styczeń 2016 20:06

Przegląd Wydarzeń GRUDNIA 2015

Diakon Bogdan Sadowski podsumowuje wydarzenia grudnia.

Zapraszamy na kolejny odcinek Przeglądu Wydarzeń komentowanych przez dk. Bogdana Sadowskiego.

W tym wydaniu m.in.o: wizycie papieża Franciszka w Afryce, jego urodzinach, beatyfikacji męczenników z Peru oraz śmierci o. Jana Góry.

sobota, 02 styczeń 2016 11:47

Komentarz do Ewangelii 3 stycznia 2016 r.

II niedziela po Narodzeniu Pańskim

"Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki"

sobota, 26 grudzień 2015 12:32

Komentarz do Ewangelii 27 grudnia 2015 r.

ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

"Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego"

sobota, 19 grudzień 2015 08:36

Komentarz do Ewangelii 20 grudnia 2015 r.

IV NIEDZIELA ADWENTU

"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego."

sobota, 12 grudzień 2015 09:37

Komentarz do Ewangelii 13 grudnia 2015 r.

III NIEDZIELA ADWENTU

"Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim"

piątek, 04 grudzień 2015 23:54

Komentarz do Ewangelii 6 grudnia 2015 r.

II NIEDZIELA ADWENTU

"Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże."

wtorek, 01 grudzień 2015 18:17

Przegląd Wydarzeń LISTOPADA 2015

Diakon Bogdan Sadowski podsumowuje wydarzenia listopada.

Zapraszamy na kolejny odcinek Przeglądu Wydarzeń komentowanych przez dk. Bogdana Sadowskiego.

W tym wydaniu m.in.o: wizycie prezydenta Dudy w Watykanie, obchodach Jubileuszu Chrztu Polski oraz słowach papieża Franciszka o trzeciej wojnie światowej.

piątek, 27 listopad 2015 20:50

Komentarz do Ewangelii 29 listopada 2015 r.

I NIEDZIELA ADWENTU

"Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie"

sobota, 21 listopad 2015 22:28

Komentarz do Ewangelii 22 listopada 2015 r.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

"Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi"

„Pistacja w Krainie Smoków"

zbiór reportaży na temat współczesnych Chin autorstwa Małgorzaty Błońskiej i Adriana Chimiaka

piątek, 13 listopad 2015 17:29

Komentarz do Ewangelii 15 listopada 2015 r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

"Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym"

sobota, 07 listopad 2015 09:18

Komentarz do Ewangelii 8 listopada 2015 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie"

wtorek, 03 listopad 2015 17:49

Przegląd Wydarzeń PAŹDZIERNIKA 2015

Diakon Bogdan Sadowski podsumowuje wydarzenia października.

Zapraszamy na kolejny odcinek Przeglądu Wydarzeń komentowanych przez dk. Bogdana Sadowskiego.

W tym wydaniu m.in.o: liczbie katolików na świecie, Synodzie Biskupów, obchodach XV Dnia Papieskiego oraz 25-leciu Caritas Polska.

sobota, 31 październik 2015 09:41

Komentarz do Ewangelii 1 listopada 2015 r.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

"Osiem błogosławieństw"

sobota, 24 październik 2015 15:23

Komentarz do Ewangelii 25 października 2015 r.

XXX niedziela zwykła

"Uzdrowienie niewidomego"

niedziela, 18 październik 2015 00:06

Komentarz do Ewangelii 18 października 2015 r.

XXIX niedziela zwykła

"Przełożeństwo jest służbą"

piątek, 16 październik 2015 13:56

Przegląd Wydarzeń WRZEŚNIA 2015

Diakon Bogdan Sadowski podsumowuje wydarzenia września.

Zapraszamy na kolejny odcinek Przeglądu Wydarzeń komentowanych przez dk. Bogdana Sadowskiego.

W tym wydaniu m.in.: amerykańskiej podróży papieża Franciszka, uznaniu cudu za wstawiennictwem ks. Popiełuszki oraz przebudowie kościoła ewangelickiego na meczet.

sobota, 10 październik 2015 14:45

Komentarz do Ewangelii 11 października 2015 r.

XXVIII niedziela zwykła

"Rada dobrowolnego ubóstwa"

sobota, 03 październik 2015 07:54

Komentarz do Ewangelii 4 października 2015 r.

XXVII niedziela zwykła

" Co Bóg złączył,tego człowiek niech nie rozdziela"