Komentarze do Ewangelii

Komentarze do Ewangelii (330)

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza 2,41-52

Także nasze rodziny powinny być święte

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza 1,39-45

Niech Jezus narodzi się w naszych sercach i naszych domach

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza Łk 3,10-18

Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni:

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza 21, 25-28.34-36

Co czujesz myśląc o przyjściu Jezusa?

Komentarz do Ewangelii św. Jana J 18,33b-37

Czym dla ciebie jest Królestwo Boże ?

Komentarz do Ewangelii św. Marka 13,24-32

Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.

Komentarz do Ewangelii św. Marka 12, 38-44 A jak ofiarna jest nasza miłość?

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,46-52    Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze...

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,35-45    Bóg każdemu z nas wyznaczył najlepsze dla niego miejsce

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,17-30    Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali

sobota, 06 październik 2012 16:31

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 7 X 2012

KKomentarz do Ewangelii na niedzielę 7 października 2012

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,2-16 Szczęście rodzinne warte jest wielu wyrzeczeń

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 30 września 2012

Komentarz do Ewangelii św. Marka 9,38-43.45.47-48 Wybierz Jezusa i odrzuć wszystko, co ma choćby pozory zła

Komentarz do Ewangelii św. Marka Mk 9,30-37   

Komentarz do Ewangelii św. Marka 8,27-35    Kim dla Ciebie jest Jezus?

Strona 10 z 10