Nieszpory

Poniedziałek, IV tydzień psałterza, XII tydzień Okresu Zwykłego

- Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
- Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1  Niech nasze serca sławią Ciebie, Boże,
A duch się cieszy Twoim majestatem,
Bo wciąż pamiętasz, pełen miłosierdzia,
O swoich synach.

2  Jedyne Słońce, które nie zachodzi,
Oświecasz drogę szukających Ciebie,
By wreszcie doszli do Twojego domu
Pełnego blasku.

3  Gdy dzień się schyli, cienie się wydłużą,
A noc nadejdzie mrokiem kryjąc ziemię,
Niech Twoja miłość płonie jasnym światłem
W człowieczych sercach.

4  O daj pozostać w Twojej obecności,
By się radować tylko Tobą, Panie,
A to, co było, oczyszczone łaską,
Niech wielbi Ciebie.

5  Niech Twoje imię będzie pochwalone,
Bo wielkie rzeczy dla nas uczyniłeś,
Najlepszy Ojcze razem z Twoim Synem
I Duchem Świętym. Amen.

 

PSALMODIA

Psalm 136

Hymn paschalny

Opowiadanie czynów dokonanych przez Pana jest wysławianiem Boga (Kasjodor)

I

1 ant. Chwalcie Pana, * bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.
    Chwalcie Boga nad bogami, *
    bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami, *
bo Jego łaska na wieki.
    On sam cudów wielkich dokonał, *
    bo Jego łaska na wieki.
On w swej mądrości uczynił niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
    On rozpostarł ziemię nad wodami, *
    bo Jego łaska na wieki.
On uczynił światła ogromne, *
bo Jego łaska na wieki.
    Słońce, by dniem władało, *
    bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, *
bo Jego łaska na wieki.
    Chwała Ojcu i Synowi, *
    i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie Pana, bo Jego łaska na wieki.


II

2 ant. Wielkie i godne podziwu * są dzieła Twoje, / Panie, Boże wszechmogący.

On Egipcjanom pobił pierworodnych, *
bo Jego łaska na wieki.
    I wywiódł spośród nich Izraela, *
    bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, *
bo Jego łaska na wieki.
    Rozdzielił Morze Czerwone, *
    bo Jego łaska na wieki.
I środkiem morza przeprowadził Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
    Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone, *
    bo Jego łaska na wieki.
I prowadził swój lud przez pustynię, *
bo Jego łaska na wieki.
    On pobił wielkich królów, *
    bo Jego łaska na wieki.
On uśmiercił królów potężnych, *
bo Jego łaska na wieki.
    Sichona, króla Amorytów, *
    bo Jego łaska na wieki.
I Oga, króla Baszanu, *
bo Jego łaska na wieki.
    A ziemię ich dał na własność, *
    bo Jego łaska na wieki.
Na własność swemu słudze Izraelowi, *
bo Jego łaska na wieki.
    Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, *
    bo Jego łaska na wieki.
I uwolnił nas od wrogów, *
bo Jego łaska na wieki.
    On pokarm daje każdemu ciału, *
    bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga, niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
    Chwała Ojcu i Synowi, *
    i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielkie i godne podziwu są dzieła Twoje, / Panie, Boże wszechmogący.

 

Pieśń (1 P 1, 3-9)

Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei

3 ant. W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
    On w swoim wielkim miłosierdziu †
    przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
    na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
    Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni †
    mocą Bożą dla zbawienia, *
    gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
    Przez to wartość waszej wiary †
    okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
    które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
    Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
    wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
    Chwała Ojcu i Synowi, *
    i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

 

CZYTANIE

1 Tes 3, 12-13

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

 

PIEŚŃ MARYI

Łk 1, 46-55

Ant. Niech moja dusza * zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
    Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
    Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
    Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
    nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
    Strącił władców z tronu, *
    a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
    Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
    pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
    Chwała Ojcu i Synowi, *
    i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech moja dusza * zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże.


PROŚBY

Jezus nie opuszcza tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Zanośmy więc do Niego nasze pokorne prośby:
Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Chryste Panie, nasza światłości, oświeć swój Kościół,
- aby głosił narodom wielką tajemnicę zbawienia.
Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Zachowaj kapłanów i sługi swego Kościoła,
- aby głosząc innym Ewangelię, sami wiernie Tobie służyli.
Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Wspomagaj małżonków hojnymi łaskami,
- aby przez miłość byli doskonałym obrazem Twojego Kościoła.
Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Ty przez swoją krew przyniosłeś pokój światu,
- oddal od nas grzech niezgody i wojnę, która niesie zniszczenie.
Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Udziel wszystkim zmarłym przebaczenia grzechów,
- niechaj się radują we wspólnocie świętych.
Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


MODLITWA

Panie Jezu, pozostań z nami, bo ma się ku wieczorowi, † towarzysząc nam w drodze do niebieskiej ojczyzny oświecaj nasze serca i umacniaj nadzieję, * abyśmy razem z naszymi braćmi poznawali Ciebie w Piśmie świętym i w łamaniu chleba. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.