1. Wspieranie dzieła Ewangelizacji

Przykład zastosowania:

Głównym celem jest wspieranie dzieła ewangelizacji poprzez rzetelne i profesjonalne przedstawianie nauczania Kościoła na temat nowej ewangelizacji a także informowanie o poszczególnych inicjatywach ewangelizacyjnych. Również sam portal ma pełnić rolę ewangelizacyjną. Poprzez świadectwa i Komentarze do Ewangelii chcemy ukazywać jak można żyć Ewangelią na co dzień w naszych czasach, w naszych warunkach kulturowych. Ewangelię komentują głównie osoby świeckie z ruchów, które dzielą się tym jak w dzisiejszym antychrześcijańskim świecie żyją danym fragmentem Ewangelii. Czynimy to także poprzez zamieszczane na stronie wywiady, orędzia, wykłady i wideokonferencje.

2. Promocja chrześcijańskiego stylu życia

Przykład zastosowania:

Kolejnym celem jest promocja chrześcijańskiego stylu życia poprzez programy dedykowane konkretnym grupom: dzieciom, młodzieży, kobietom. Chcemy w nich ukazywać jak rozwiązywać własne problemy zgodnie z zasadami Ewangelii i tworzyć chrześcijańskie środowisko życia. Te cykle programów powstały jako odpowiedź na realne potrzeby. Kobiety w cyklu „Dama z pasją” chcą pokazać, że chrześcijanka żyjąca zgodnie z Ewangelią może być kobietą sukcesu. Z kolei w innych programach, poprzez wywiady ze specjalistami z różnych dziedzin, starają się pokazywać rozwiązania codziennych problemów zgodnie z zasadami wiary. Dzieci w swoich programach starają się wykazywać, że wiara w Boga nie jest „obciachem”, a życie chrześcijanina może być pełne radości. Pokazują też jak w twórczy sposób można spędzać wolny czas. Młodzi poruszają tematy, którymi żyją (np. singlowanie). Mogą także posłuchać swoich idoli, którzy ich fascynują oraz zobaczyć relacje z wydarzeń, które ich inspirują. W przygotowaniu jest dział dla mężczyzn, w którym, między innymi, będzie mowa o finansach i ojcostwie oraz dział dla rodzin.

W cyklu "Świat Kobiet" wywiad z dr. ginekologiem

Moda na Boga - cykliczny program prowadzony przez dzieci
3. Budowanie jedności Kościoła

Przykład zastosowania:

Bardzo ważnym celem jest także budowanie jedności Kościoła, co pragniemy czynić poprzez przystępny przekaz informacji w Wiadomościach a także reportaże z wydarzeń ewangelizacyjnych, wywiady, felietony. Chcemy w ten sposób uzupełnić pewien brak w przekazie wiadomości, dotyczący szczególnie dzieł ewangelizacji. Emitując wiadomości o wydarzeniach chcielibyśmy wykorzystać efekt globalnej wioski do budowania jedności. Dla ruchów i nie tylko jest to możliwość wzajemnego poznania się i zobaczenia co kto czyni w dziedzinie ewangelizacji. Dla środowisk, które chcą ewangelizować a brak im doświadczenia, może to być inspiracją. Dla ludzi nie związanych z ruchami może stanowić bodziec do zmiany myślenia o Kościele.

Wywiad z Księdzem Biskupem Grzegorzem Rysiem w trakcie akcji ewangelizacyjnej "Budzimy Kraków" 2012
4. Zapraszanie na wydarzenia ewangelizacyjne

Przykład zastosowania:

Ponadto ważną rzeczą jest zapraszanie na wydarzenia ewangelizacyjne i inne związane z życiem Kościoła. Dziś same ogłoszenia na zakończenie Mszy św. nie wystarczą. Ludzie często nie uczestniczą w dziełach ewangelizacji, bo nie wiedzą co ich tam czeka. Można to częściowo zmienić np. poprzez spoty filmowe zapraszające na wydarzenie, które wyjaśniają czego można oczekiwać, albo zawierają wypowiedzi ludzi, którzy wcześniej brali udział np. w kursie Alfa czy seminarium odnowy w Duchu Świętym. Dodatkową trudność w dzisiejszych czasach stanowi fakt, że młodzi ludzie, którzy nie są umocnieni w wierze, po prostu nie chodzą do kościoła. Nie mają więc nawet okazji wysłuchać zaproszeń z ogłoszeń parafialnych. Dzięki telewizji internetowej mamy okazję dotrzeć do nich w ich domach. Jest to duża i bardzo wymierna szansa.

"Ewangelizacja w Beskidach" - wywiad z o. Kocańda