Cele

Cele (1)

Cele

1. Wspieranie dzieła Ewangelizacji Przykład zastosowania: Głównym celem jest wspieranie dzieła ewangelizacji poprzez rzetelne i profesjonalne przedstawianie nauczania Kościoła na temat nowej ewangelizacji a także…