Przykład zastosowania:

Poprzez swoje programy Telewizja Lumen chce tworzyć pozytywny obraz Kościoła, pokazywać żywy Kościół, wspólnoty, ludzi, którzy żyją Bogiem a także służyć dziełu ewangelizacji.

W Polsce działa ponad 350 inicjatyw w służbie ewangelizacji, w dzieła te angażuje się ponad 1,5 mln Polaków. Niestety prawie nikt o tym nie mówi, trudno nawet znaleźć o tym wzmiankę w Internecie. Ponadto w dostępnych mediach Kościół jest pokazywany tendencyjnie w sposób negatywny. To właśnie chcemy zmienić i tworzyć przeciwwagę dla laickich mediów, które prezentują świat w sposób uproszczony, opierając się na behawioralnych modelach funkcjonowania człowieka, jako hedonistycznego i bezmyślnego konsumenta i odbiorcy.


W odróżnieniu od mediów, często skutecznie podsycających u widzów sympatię dla praktyk sprzecznych z Ewangelią, pragniemy stworzyć interaktywny program, w którym różne grupy społeczne będą mogły odnaleźć wartości oparte na uniwersalnej prawdzie i osobie Jezusa Chrystusa.

W oparciu o podstawy społecznej komunikacji w świecie chcemy być łącznikiem w integracji ruchów, wspólnot, mediów, duszpasterstw, parafii oraz różnych środowisk, które z nowym zapałem i odwagą głoszą Ewangelię we współczesnym świecie.

Pragniemy także tworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń między różnymi ruchami i grupami zarówno w zakresie ewangelizacji jak i w wypełnianiu przez nich ich powołania

93% Polaków w wieku od 18-24 lat korzysta z Internetu (CBOS) a 53% internautów ogląda telewizję internetową (GEMIUS). Młodzież dzisiaj częściej korzysta z Internetu niż ogląda telewizję. Niektórzy młodzi ludzie sądzą nawet, że jeżeli czegoś nie ma w Internecie, to to nie istnieje. Nie może więc na tym polu zabraknąć Kościoła a wraz z nim dzieła nowej ewangelizacji. Dlatego temu zadaniu chcemy poświęcić naszą działalność medialną.

To co odróżnia nas od innych portali związanych z wiarą, to ścisły związek z życiem Kościoła. Naszymi bohaterami są nie tyle znane postacie mediów ale zwykli ludzie, którzy na co dzień tworzą wspólnotę Kościoła. Mówimy o tym co dobrego dzieje się w Kościele, budując pozytywny jego obraz. Przedstawiamy konkretne dzieła nowej ewangelizacji, zgodnie z naszym hasłem: Telewizja LUMEN – Nowa Ewangelizacja w praktyce.