Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 28 czerwca 2015 r.

XIII niedziela zwykła

"Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył a na życie rzucił światło przez Ewangelię."

Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: