Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 5 lipca 2015 r.

XIV niedziela zwykła

" Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. "

Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: