Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 3 grudnia 2017

I NIEDZIELA ADWENTU

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: