Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 14 stycznia 2018

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Łaska i prawda przyszły przez Niego.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: