Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 11 marca 2018

IV Niedziela Wielkiego Postu

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: