Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 18 marca 2018

V Niedziela Wielkiego Postu

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: