Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 13 maja 2018

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: