Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 20 maja 2018

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: