Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 10 czerwca 2018

X NIEDZIELA ZWYKŁA

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: