Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 8 lipca 2018

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: