Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 9 września 2018

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu..


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: