Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 7 paździrnika 2018

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: