Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 4 listopada 2018

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: