Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 2 grudnia 2018

I Niedziela adwentu

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: