Życzenia Świąteczne od Redakcji Wyróżniony

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.»

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w tych trudnych czasach w sposób szczególny chcielibyśmy życzyć pokoju – pierwszego daru zwiastowanego przez chór anielski przy narodzeniu Jezusa.

Albowiem to pokój rodzi synów Boga, ożywia miłość i stwarza jedność, odrywa ludzi od świata, a łączy ich z Bogiem.

Narodziny Chrystusa, to narodziny pokoju, bo jak mówi Apostoł „On jest naszym pokojem”. I tylko On może nam ten pokój dać. A my będziemy mogli tego pokoju doświadczyć, gdy powierzymy Mu nasze życie, gdy przejdziemy od wiary w Boga do wierzenia Bogu. To zaufanie Bogu przyniesie nam także radość i nadzieję, miłość i siłę na każdy dzień naszego życia.

Niech tegoroczna Uroczystość Narodzenia Pańskiego będzie także naszym narodzeniem się do nowego życia – życia zawierzonego Wszechmogącemu Bogu, pełnego radości, nadziei i miłości. Nasz Zbawiciel stał się Synem Człowieczym, abyśmy my mogli stać się synami Bożymi. Niech stanie się to naszym udziałem.

Redakcja
Więcej w tej kategorii: « Życzenia Biskupa Tadeusza Rakoczego