Duchowość charyzmatyczna - Wywiad z Brucem Yocumem

Wywiad z Brucem Yocumem, jednym z liderów łańcucha wspólnot "Miecz Ducha" pt. "Duchowość charyzmatyczna".

Bruce Yocum odpowiada na pytania, które często nurtują nas po spotkaniu z charyzmatykami. Wyjaśnia co należy rozumieć pod pojęciem "chrzest w Duchu Świętym", jak traktować modlitwę językami, dar proroctwa co myśleć o spoczynku w Duchu Świętym i modlitwie o uzdrowienie.

Wiele ruchów w Kościele katolickim jest wyrazem duchowości charyzmatycznej, ale to życie chrześcijańskie samo w sobie jest charyzmatyczne – podkreśla Bruce Yocum, jeden z twórców ruchu odnowy charyzmatycznej. W specjalnym wywiadzie na portalu Wydziału Ewangelizacji diecezji bielsko-żywieckiej współzałożyciel wspólnot „Miecz Ducha” zauważa, że mówienie o Odnowie w Duchu Świętym czy Szkole Nowej Ewangelizacji lub innych konkretnych ruchach, jako posiadających duchowość charyzmatyczną, „jest w pewnym sensie fałszywe”. Autor książki „Dar proroctwa” przyznaje, że nie jest zwolennikiem sformułowania „chrzest w Duchu Świętym”. Przypomina też , że jednym z określeń, których czasami się używa, jest określenie z listu Św. Pawła do Tymoteusza, w którym św. Paweł zachęca Tymoteusza, aby rozpalił na nowo dar dany mu przez Boga.