Komentarze do Ewangelii

Komentarze do Ewangelii (267)

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 17 lutego 2013

Boża wszechmoc zapewnia nam zwycięstwo nad złem

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 10 lutego 2013

Nie bój się! Zafaj Jezusowi! Wypłyń na głębię!

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 3 lutego 2013

Niech rok 2013 - Rok Wiary - będzie dla nas rokiem łaski od Pana

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 27 stycznia 2013

Niech rok 2013 - Rok Wiary - będzie dla nas rokiem łaski od Pana

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 20 stycznia 2013

Jezus poprzez swoją obecność może uczynić nas szczęśliwszymi

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza 3,15-16.21-22

Ty także możesz cieszyć się, że jesteś umiłowanym dzieckiem Ojca, który uśmiecha się na twój widok

Komentarz do Ewangelii św. Mateusza 2,1-12

Niech Nowonarodzony Jezus obdarzy nas pokojem i radością na cały Rok 2013

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza 2,41-52

Także nasze rodziny powinny być święte

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza 1,39-45

Niech Jezus narodzi się w naszych sercach i naszych domach

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza Łk 3,10-18

Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni:

Komentarz do Ewangelii św. Łukasza 21, 25-28.34-36

Co czujesz myśląc o przyjściu Jezusa?

Komentarz do Ewangelii św. Jana J 18,33b-37

Czym dla ciebie jest Królestwo Boże ?

Komentarz do Ewangelii św. Marka 13,24-32

Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.

Komentarz do Ewangelii św. Marka 12, 38-44 A jak ofiarna jest nasza miłość?

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,46-52    Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze...

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,35-45    Bóg każdemu z nas wyznaczył najlepsze dla niego miejsce

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,17-30    Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali

sobota, 06 październik 2012 16:31

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 7 X 2012

KKomentarz do Ewangelii na niedzielę 7 października 2012

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,2-16 Szczęście rodzinne warte jest wielu wyrzeczeń

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 30 września 2012

Komentarz do Ewangelii św. Marka 9,38-43.45.47-48 Wybierz Jezusa i odrzuć wszystko, co ma choćby pozory zła

Strona 8 z 8