Nie zabijaj - Moda na Boga

V przykazanie

Młodsi pokazują, co znaczy dla nich przykazanie: Nie zabijaj.