"Pamietaj, abyś dzień święty świecił" - Moda na Boga

"Świat Młodszych" - "Moda na Boga" - "Pamiętaj, abyś dzień święty świecił"