Słowo biskupa nominata Romana Pindla do diecezjan

z diecezji bielsko-żywieckiej