Kanoniczne objęcie Diecezji Bielsko-Żywieckiej

przez biskupa Romana Pindla

Bp Roman Pindel objął kanonicznie diecezję bielsko-żywiecką

Bp Roman Pindel 7 stycznia kanonicznie objął rządy w diecezji bielsko-żywieckiej. Duchowny, który 6 stycznia przyjął z rąk metropolity krakowskiego sakrę biskupią i dokonał uroczystego ingresu do bielskiej katedry, zaprosił zgromadzonych dziś w kaplicy kurialnej księży i świeckich do dobrej i owocnej współpracy oraz zachęcał do niesienia „światła od Jezusa Chrystusa” ludziom będącym poza wspólnotą Kościoła.

Uroczysty akt kanonicznego objęcia diecezji dokonał się w kaplicy kurialnej w Bielsku-Białej. Bp Roman Pindel w obecności kolegium konsultorów, biskupa seniora Tadeusza Rakoczego, biskupa pomocniczego diecezji Piotra Gregera, przełożonych seminarium duchownego w Krakowie, przedstawicieli bielskiego Instytutu Teologicznego, księży dziekanów oraz pracowników poszczególnych kurialnych wydziałów przedstawił dokumenty Stolicy Apostolskiej z papieską nominacją na biskupa diecezjalnego. Kanclerz kurii ks. infułat Stanisław Dadak sporządził i odczytał stosowny protokół potwierdzający kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa bielsko-żywieckiego, zgodnie z prawem kanonicznym (kan. 382§3). Pod dokumentem złożyli swe podpisy nowy ordynariusz, biskup senior oraz członkowie siedmioosobowego kolegium konsultorów na czele z biskupem Gregerem. Tym samym nowy ordynariusz kanonicznie objął rządy w diecezji bielsko-żywieckiej.

„Życzę żebyśmy najpierw w taki sposób docierali do tych, którzy są ochrzczeni i przychodzą do kościoła, którym być może brakuje uzasadnienia swej wiary. Abyśmy tak głosili, żeby ci, którzy są poza Kościołem, przyjmowali to jako światło przychodzące od Jezusa Chrystusa, światło zbawienia - nadzieja, zachęta, zaproszenie. Aby oni także weszli do naszej wspólnoty i stawali się coraz bardziej żywymi i owocującymi członkami Kościoła budowanego na Chrystusie” – podkreślał bp Pindel. Kolegium konsultorów stwierdza kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa. Nominowany na biskupa nie ma rzeczywistej władzy w diecezji, dopóki nie przedstawi konsultorom stosownych dokumentów nominacyjnych.

16 listopada 2013 roku papież Franciszek przyjął rezygnację z urzędu biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego. Jednocześnie mianował jego następcą ks. prał. Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Nowy ordynariusz hasłem swojej posługi pasterskiej uczynił słowa: „Verbum Vitae continentes” (Trzymajcie się mocno Słowa Życia) z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 16).