Spotkanie Zespołu ds. N.E. przy KEP

Spotkanie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Episkopatu Polski

Część I relacji