Jan Paweł II oczami biskupa Tadeusza Rakoczego cz. 2

Biskup Tadeusz Rakoczy opowiada o początkach diecezji bielsko-żywieckiej, roli mediów i ciągłym kontakcie z Janem Pawłem II.