Świadectwa Andrzeja Sową, Patrycji Hurlak i Radosława Pazury (cz. 2)

 Przedstawiamy drugą część wywiadu z Radosławem Pazurą - znanym aktorem, Andrzejem Sową - byłym wokalistą "Maria Nefeli" i Patrycją Hurlak, autorką książki "Nawrócona wiedźma".

Rozmowa została zarejestrowana w ramach Poznańskiego Forum Duszpasterskiego.