Teatr A ze spektaklem "Początek" Wyróżniony

Podczas Tygodnia z Ewangelią, 24 września zapraszamy do Bielskiego Centrum Kultury na występ Teatru A z gliwic ze spektaklem "Początek". Jest to pierwszy spektakl przygotowywany w ramach cyklu przedstawień pod wspólną nazwą "Biblijny Teatr Dziecięcy". Projekt ma za zadanie zapoznać najmłodszego widza z biblijnymi treściami, niezmiennie obecnymi i aktualnymi w europejskiej kulturze.

"Początek" opowiada biblijną historię opisaną w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju: stworzenie świata, grzech pierwszych ludzi, zesłanie potopu, wreszcie cudowne ocalenie ludzi i zwierząt w arce Noego.

Zobacz szczegółowy PLAN "Tygodnia z Ewangelią" 2012 w Bielsku-Białej