WIADOMOŚCI

(Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP, Warszawa, 2013 r.)