WIADOMOŚCI

(Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP, Warszawa, 2014 r.)