WIADOMOŚCI

(Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP, Warszawa, 2015 r.)