WIADOMOŚCI

(Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP, Warszawa, 2016 r.)