WIADOMOŚCI

(Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP, Warszawa, 2017 r.)