WIADOMOŚCI

(Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich KEP, Warszawa 2017 r.)