Korzystając z naszego doświadczenia w Diecezji Bielsko-Żywieckiej  szczególnie gorąco polecamy także innym diecezjom tworzenie Wiadomości Diecezjalnych, które prezentują diecezjalne wydarzenia tygodnia w formie serwisu informacyjnego. Mogą one także służyć do zapraszania na poszczególne wydarzenia diecezjalne lub ewangelizacyjne.

W Diecezji Bielsko-Żywieckiej takie Wiadomości Diecezjalne ukazują się co tydzień już od dwóch lat. Zostały entuzjastycznie przyjęte od samego początku i do dzisiejszego dnia są stałym elementem przekazu informacji w naszej diecezji, przyczyniając się do jednoczenia wspólnoty naszego Kościoła lokalnego. Możemy w tym zakresie podzielić się naszym doświadczeniem, czy też zorganizować odpowiednie szkolenia.

Zdajemy sobie sprawę, że tworzenie diecezjalnych telewizji jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Urządzenie studia, zakup sprzętu i zatrudnienie ludzi kosztuje nie mało. Dlatego proponujemy optymalizację kosztów w tym zakresie. Wystarczy, że diecezja, która chciałaby mieć swoje Wiadomości Diecezjalne, przygotuje materiały filmowe z wydarzeń w diecezji (3 minutowe relacje) i dostarczy je nam wraz z ich opisem, a my możemy wykonać pozostałe prace. Wg przysłanych materiałów zredagujemy tekst dla prezentera, który przeczyta wiadomości, nagramy je w studiu i zmontujemy z przysłanymi materiałami filmowymi, tworząc wydanie Wiadomości Diecezjalnych z danej diecezji. Gotowy program, tak przygotowany, odeślemy i będzie go można umieścić na stronie internetowej diecezji. Oczywiście czołówka, tło i cała oprawa takich Wiadomości będzie charakterystyczna dla danej diecezji, wcześniej przygotowana i uzgodniona z osobą odpowiedzialną z danej diecezji.
Dzięki temu przy współpracy z Telewizją Lumen do wydawania Wiadomości Diecezjalnych wystarczy jedna osoba z kamerą, która przygotowywałaby filmowe relacje z poszczególnych wydarzeń. Możliwa jest także taka współpraca, że Telewizja Lumen sama zatroszczy się o znalezienie współpracowników, którzy będą przygotowywać materiały filmowe i teksty opisujące wydarzenia z danej diecezji. Już mamy takich współpracowników w kilku punktach Polski. W takim wypadku wystarczy tylko kontakt z osobą, która informowałby nas jakie wydarzenia będą miały miejsce w diecezji w danym miesiącu.