WYWIADY

(Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich, Warszawa 2016 r.)