Fundacja LUMEN - logo Telewizji LUMEN

Komentarz do Ewangelii 10 grudnia 2017

II NIEDZIELA ADWENTU

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.


Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: