Wywiad z księdzem prof. dr hab. Bogdanem Częszem

Wywiad z księdzem prof. dr hab. Bogdanem Częszem

w czasie posiedzenia Komisji Duszpasterstwa 19 stycznia 2016 r.

 

Wywiad, jakiego udzielił ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz, Kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, po posiedzeniu Komisji Duszpasterstwa, na którym wygłosił wykład pt. Misja apostolska w nauczaniu Ojców Kościoła